Újdonságok
 - CD borító
Kiss Ferenc - CD borító
Kiss Ferenc - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
Tibbetts, Steve and Choying Drolma  - CD borító
Bejelentkezés
Keresés
Lemezei CD és könyvesbolt
Tartalom átvétel
Akció

Radírmocsok Napi akció: 3000.-Ft helyett 2000.-Ft

2 000 Ft

Szandai+Lukács+Levy: Bartók Impressions Napi akció: 2500.-FT

 - CD borító
2 500 Ft

Kovács Kati: Kiadatlan dalok / CD+DVD / Napi akció: 3500.-Ft helyett 2500.-Ft

Kovécs Kati - CD borító
Kovács Kati
2 500 Ft

Esti Mese kislányoknak CD Napi Akció: 2000.-Ft helyett 1000.-Ft

 - CD borító
1 000 Ft

Esti Mese kisfiúknak...CD napi Akció: 2000.-Ft helyett 1000.-Ft

 - CD borító
Esti Mese
1 000 Ft

Winand Gábor: Agent Spiritel Napi Akció: 1000.-Ft

Winand Gábor - CD borító
Winand Gábor
1 000 Ft

Bill Evans: best of 1956-1962 Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Dave Brubeck: Best of 1952 - 1962 / 4 CD box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Leadbelly: Lost Sessions / 4 CD Box Napi akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Sonny Criss: 6 classic albums / 4 CD Box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Newborn Jr. P.: 7 classic Albums / 4 CD box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Neil Hefti: 7 Classic Albums / 4 CD Box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

 - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

don Rendell: 6 Classic Albums / 4 CD box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Mel Powell: 6 Classic Albums / 4 CD Box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

 - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Lonnie Johnson: Volume One - 1925-1929 / 4 CD Box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Soul - 1961 / 4 CD Box Napi akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Ruth Brown: 7 Classic Albums / 4 CD Box Napi akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Reggae & ska: The early years 1960 - 1962 / 4CD Box Napi akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Buddy Tate: 7 classic albums / 4 CD Box napi akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

Jazz / 4 CD box - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Steve Lacy: 6 Classic Albums / 4 CD box Napi Akció: 3900.-Ft helyett 2000.-Ft

 - CD borító
Jazz / 4 CD box
2 000 Ft

Szabó Csaba Emlékkönyv: Üvegszilánkok Között Napi Akció: 5995.-Ft helyett 3000.-Ft

3 000 Ft
 - CD borító
Cikkszám: SZCSEK
Műsor idő: 
0 másodperc

Szabó Csaba életrajza

Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, főiskolai tanár 1936. április 19-én született Maros - Torda megyében, Ákosfalván.

Tanulmányait a Marosvásárhelyi Zenei Szakiskolában a Franz Schmidt - tanítvány Trózner József növendékeként kezdte, ezt követően zeneszerzői diplomáját a kolozsvári G. Dima Zeneakadémián a Kodály - tanítvány Jodál Gábor és Jagamas János irányításával szerezte meg.

Pályáját a Marosvásárhelyi Állami Székely Népi Együttes karmestereként kezdte. Zeneszerzőként közreműködött az együttes repertoárjának kialakításában (1957-1967).

1963-1987-ig a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet tanára volt, ahol zeneelméletet, zenetörténetet, a "magyar beszéd ritmusa és hanglejtése" című tantárgyat tanította.

1961-1987-ig tagja volt a Romániai Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének.

1979-1986-ig, a Romániai Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének marosvásárhelyi tagozatának vezetője.

1987-ben, amikor bejelentette áttelepülési szándékát a romániai illetékes hatóságnál, főiskolai állásából eltávolították, műveit pedig törölték az országos repertoárból.
Magyarországra költözve 1988-tól 2003. május 23.-án bekövetkezett haláláig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola tanára volt.

Élete, tevékenysége két országhoz, de egy hazához és egy vállalt hivatáshoz kötötte: az európai rangú magyar zenei művelődés szolgálatához.
Tanáraihoz, mestereihez hasonlóan nem választotta el egymástól a zenei művelődés közvetítésének ágazatait: a zeneszerzést, az interpretáló művészetet, a tudományos és oktatói munkát. Így munkássága sokoldalú: zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, tanár. Zeneszerzői és tudományos tájékozódását, tevékenységét a szülőföldjéről magával hozott magyar népzenei és zenetörténeti hagyomány irányította. A magyar népzene ügye, szolgálata, tanítása, nemzedékről nemzedékre való hiteles megőrzése, kutatása szellemi örökségének fontos részét képezi.

1987-ig a romániai zenei élet több területén dolgozott. Rendszeresen foglalkoztatták a népzene, zenetörténet, prozódia, zenetanítás kérdései. Közíróként zenekritikát, recenziókat, népszerűsítő zenetudományi cikkeket közölt (nagyrészt a romániai, kisebb részben a magyarországi) folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben. Az említett tárgykörökben előadásokat tartott Romániában, Magyarországon, USA-ban, Franciaországban.

A hatvanas évektől a hetvenes évek közepéig tagja volt a "Művelődés" című folyóirat szerkesztő bizottságának. Közreműködött a kórustalálkozók, szakmai tanfolyamok szervezésében (Nyárád menti, Küküllő menti Kórustalálkozók). A zeneoktatás ügyében a "Művelődés'' égisze alatt szervezték a zenetanárok, karnagyok továbbképzését. (Árkosi Találkozó).
Kapcsolatban volt a színházakkal. Színházi kísérőzenét írt Katona József, Arany János, Vörösmarty Mihály, Tamási Áron, Sűtő András, Bajor Andor és mások darabjaihoz.
Az évente rendezett Marosvásárhelyi Zenei Napok hangversenyein mutatták be műveit.

1978-ban az Öt Dal Dsida Jenő verseire, szoprán hangra és zenekarra c. darabjával elnyerte a Romániai Zeneszerzők Szövetségének díját.

1977-ben "Zenetudományi írások" címen szerkesztette a magyar zenetudósok dolgozatait tartalmazó I. kötetet. Ez évben jelent meg "Hogyan tanítsuk korunk zenéjét", valamint 1980-ban a "Zene és szolgálat" című cikkgyűjtemény a Kriterion Könyvkiadó kiadásában.
1982-ben "A magyar népzene öt-fokú hangsorai" c. tanulmányát közölte Budapesten a Kodály szimpozionon.

1986-88-as években a Csángómagyar népzene-gyűjtemény lejegyzésén dolgozott, amelyet 1990-ben Csángómagyar Daloskönyv (1972-1988 Moldva) címen Seres András néprajzossal közösen, Szervátiusz Tibor rajzaival, a Hét Torony Kiadó jelentetett meg. E témában ez idáig a legnagyobb jegyzetekkel ellátott a magyar nyelviség és művelődés fennmaradását szolgáló gyűjtemény (390 adat, 570 oldal.)

1999-ben, "Erdélyi Magyar Harmóniás Énekek a XVIII. századból" c. tudományos munkájával kiérdemelte a Magyar Művészeti Akadémia Milleneumi Alkotóművészeti Pályázatán az Aranydíjat. A háromkötetes munka háromszáz fakszimiléje olyan unikátum anyagot mutat be, melynek egyedülálló dokumentációs történelmi értéke felmérhetetlen, hiszen egyszerre képezi szerves részét mind a magyar, mind az egyetemes egyházzenei, európai művelődésnek.

Munkájában a református egyházi népének többszólamúságának történelmi feltárásával - stílus és harmónia éneklési módnak a magyar népdal közös éneklésében máig visszhangzó erdélyi hagyományainak a megtalálásával olyan zenetudományi problémakört elevenít fel, amelynek művelődés elméleti és gyakorlati jelentősége kiterjed zenei életünk minden fontos területére. Zenepedagógiai feladat lenne ennek a felfedezett és megmentett repertoárnak újraeleveníteni az énekkari rögtönzés harmóniás módját. Ez a munka CD-romon jelent meg a Balassi Kiadónál.

Jelentős munkája a 2002-ben írt "Adalékok a népzene prozódia kérdéséhez" c. tanulmánya. A népzene egészét vizsgálta a siratóktól az ütempáros dalokon és az alkalomhoz kötött énekeken át a népdalokig. A magyar zenei prozódia tantörténetének tanulmányozására bíztat.

Kompozíciói: dalok, kórusművek, kamaraművek, szimfonikus alkotások, misék, színpadi zenék.